strona główna zabudowy chłodnieKluczowym elementem przy projektowaniu zabudowy chłodniczej jest taki dobór grubości ścian, aby punk przemarzania przy wymaganej temperaturze roboczej nie wykraczał poza ściankę.


CHŁODNIA 8 PAL.TECHNOLOGIA


stat4u